Sztuka polska po 1945 roku

materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1984 Teresa Hrankowska ... Był to konkurs o wielkiej wadze : stwarzał twórcom olbrzymie możliwości i stał się wielkim sukcesem sztuki polskiej ...

Sztuka polska po 1945 roku


Annales neophilologiarum

W tej bogatej samotności on sam dla siebie pozostaje dziełem sztuki , które tworzy . Pragnie być artystą i to artystą ambitnym , wyrafinowanym : poezją zajmuje się tylko dla zabawy . Według niego proza wymaga precyzji i logiki .

Annales neophilologiarum


Sztuka europejska XV XVIII wieku

Treść inskrypcji objaśnia scenę : „ Apelles doradził Aleksandrowi Wielkiemu , z zapałem rozprawiającemu w pracowni o rzeczach ... najsławniejszym malarzem starożytności , a jednym z ówczesnych władców – Aleksandrem Wielkim , był często ...

Sztuka europejska XV XVIII wieku


Probl mes des genres litt raires

Jedną z najwcześniejszych sztuko bandytach była wspomniana już przeróbka Zbójców na The Castle Spectre ( Widmo w ... Wielkim powodzeniem cieszyły się The Golden Plough ( Złoty pług , 1877 ) Paula Mervitta i The Mystery of Hansom Cab ...

Probl mes des genres litt raires


Codes of culture

To epoka, w której rozmaite interakcje między sztukami były zjawiskiem powszechnym. Jest to również czas wielkich batalii o istotę i funkcję muzyki. Jedna z najzagorzalszych „bitew” dotyczyła kwestii, czy ma być ona tylko grą dźwięków, ...

Codes of culture


175 lat nauczania malarstwa rze by i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pi knych

... by mistrz sam był wielkim artystą . Wystarczy , że czuje i rozumie sztukę oraz człowieka . Taki głęboki wpływ jest jednak sprawą rzadką , częściej ktoś wychowuje naśladowców sam tego nie chcąc , czasem zaś — chcąc , jak chciał tego ...

175 lat nauczania malarstwa rze by i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pi knych


Annales Universitatis Mariae Curie Sk odowska

Również Irena Słońska 48 , Józef Wroński 49 , Bogdan Suchodolski So uznawali teatr jako najpełniejszą ze sztuk ... Można wręcz powiedzieć , że wszystkie sztuki były połączone w tym wielkim przedsięwzięciu , jakim był teatr grecki ...

Annales Universitatis Mariae Curie Sk odowska


Conceptual reflection in Polish art

doświadczenia dyskursu, 1965-1975 Paweł Polit, Piotr Woźniakiewicz, Centrum Sztuki Współczesnej (Warsaw, Poland) ... Była bowiem nie ruchem „do przodu", lecz w głąb właśnie, ku tak poszukiwanej przez wielkie filozofie stulecia „istocie ...

Conceptual reflection in Polish art


Sztuka i mi o dramat w 2ch dobach rzeczywistego ycia and in prose

Czyliż sam zawsze nie byłem ? ... nie chciałżem być zawsze samym ? ... ( Kaszle ) . ... Oh powinno wystarczyć ... to wszystko piękne ... użyteczne .. wielkie musi zapełnić istnienie człowieka musi ! ... ( Chwila milczenia ) .

Sztuka i mi o   dramat w 2ch dobach rzeczywistego  ycia and in prose


Prawda ruska czyli Prawa Wielkiego Xi cia Jaros awa W adymirowicza0

... lenia , z którem oni łączyć się , lub pod iego władzą zostawać byli przymuszeni , wyprowadzał ich na łup i niszczenie ... dzikość , srogość i łupiestwo ; były powszechnym orężem i narzędziem sztuki woiennéy , nieznano albowiem w ów ...

Prawda ruska czyli Prawa Wielkiego Xi cia Jaros awa W adymirowicza0


Acta Universitatis Wratislaviensis

Pierwszoplanowymi pozycjami w repertuarach teatrów na Śląsku były sztuki dramaturgów nazistowskich — Hannsa Johsta ... Prinz von Preussen Hansa Schwarza ; utwór sceniczny nawiązywał do pruskiej legendy o „ wielkich “ Hohenzolernach .

Acta Universitatis Wratislaviensis


Dykcyonarz staro ytno ci Przez xi dza Grzegorza Piramowicza u o ony Wed ug pierwiastkowey 1779 warszawskiey edycyi z do o eniem przydatk w i poprawieniem nowo przedrukowany

Zwyczayny pokarm naydalsze mieszkanie mieli , był sztuka chleba , sztuka ichoćby nay cieymniey było , mięsa wieprzowego ... czynach wielpuszczano : owszem było to kich ' mężow w Rzeczy . wielkim uczczeniem , otrzy- pospolitey .

Dykcyonarz staro ytno ci Przez xi dza Grzegorza Piramowicza   u o ony   Wed ug pierwiastkowey 1779 warszawskiey edycyi z do o eniem   przydatk w   i   poprawieniem nowo przedrukowany


Polacy w sztuce wiata

Bo że kobieta może nie być inspiracją ? Motosztuka jest ... Gdy się za- rem sztuki jest zawsze kobieta i nie może czyna walczyć o coś w sztuce , trzeba to sa- być inaczej . ... Mówię raczej o sekretbyć wielkim , wspaniałym mężczyzną .

Polacy w sztuce  wiata

Edition bilingue polonais-anglais

Potoczne praktyki odbioru sztuki

kompozycję obrazu , fakt , że poszczególne elementy nie pasują do siebie , jeśli to rzeczywistość , a nie sztuka ... No , to też jest takie być albo nie być , ale Polaka . ... Wielkie plany kończące się w sposób smutnie prozaiczny .

Potoczne praktyki odbioru sztuki


Art business

Zachętą do przygotowania dla Państwa tej zbiorowej prezentacji op - artu był sukces pokazywanej w Atlasie Sztuki ... że powojenna artystyczna scena francuska była ( nie licząc tyleż wspaniałej , co paraliżującej obecności Wielkich ...

Art  business


Polska

Jeśli Siemiradzkiego musimy zaliczyć do międzyzainteresowania sztuką wśród mieszczaństwa , musimy narodowej frakcji ... Niewiele było w Polsce wielkiego Dotykamy tu podstawowego aspektu niemal wszystkich malarstwa klasycystycznego ...

Polska


Pisma Musical writings

Przed odzyskaniem niepodległości Polski sztuka była u nas udziałem wyższych , wybranych warstw . Teraz staramy się , by stała się ona ... Wg relacji prasy polskiej koncert „ był wielkim sukcesem polskiej propagandy artystycznej .

Pisma Musical writings


Folia historiae artium

Obecność jej wizerunku w zespole he- Dobrzyńskiej , która była jedną z najważniejszych raldycznym można wyjaśnić politycznym ... Kazi148 Władca musiał „ pracować ” na rzecz tego potomstwa bar- mierza Wielkiego ( w :) Sztuka i władza .

Folia historiae artium


My i nasze Siedliska

Wprawdzie postać zewnętrzna mego dziadka nie była uchwycona tak , jak żyła w naszym wyobrażeniu , ale te sztuki były wystawione bardzo starannie , z wielkim uszanowaniem i troską o prawdę historyczną , z sprawiedliwością w ocenie ...

My i nasze Siedliska


Chimera

Tutejsza gmina ewangelicko - augsburska poniosła wielką stratę : zmarł Wojciech Gerson , prezes zarządu zboru i kolegium ... Gerson nie był artystą i nie stworzył nigdy dzieła , mającego chociażby dalekie z dziełem sztuki podobieństwo ...

Chimera